#หลักสูตรโกดิจิทัลอาเซียนไทย จากไกด์ทำทัวร์กลายมาเป็นพ่อค้าออนไลน์ เพราะสถานการณ์โควิด-19 ระบาดหนักในช่วงต้นปี 2563 ลากยาวมาจนถึงปี 2564 ทำให้ไม่มีนักท่องเที่ยวทั้งต่างชาติและคนไทยมาเที่ยวส่งผลให้รายได้ที่มีสม่ำเสมอลดลงเรื่อย ๆ จนไม่มีเงินเหลือสักบาท เมื่อถึงจุด ๆ หนึ่ง จึงกลับมาทบทวนและปรับเปลี่ยนวิธีคิดของตัวเองต้องหาอะไรทำให้ตอบโจทย์กับยุคสมัยและสถานการณ์ตอนนี้ จึงหันมาศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการทำออนไลน์โดยการอาสาเข้ามาเป็นผู้สอนอาสาสมัครให้กับโครงการพัฒนาทักษะการใช้ดิจิทัลในภาคเหนือ โดยได้การลงชื่อเข้าเรียนรู้หลักสูตรโกดิจิทัลอาเซียนไทยในช่องทางไลน์ที่เป็นเสมือนห้องเรียนในออนไลน์สำหรับการเพิ่มทักษะความรู้ทางดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นแนวคิดการทำการตลาดออนไลน์ อยากขายดีต้องขายให้ใคร การถ่ายภาพให้น่าสนใจ หรือการสร้างแรงจูงใจในการทำแบรนด์สินค้า และการเท่าทันกลโกงการซื้อขายในโลกออนไลน์

เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ของตนเองในด้านการใช้สมาร์ทโฟนให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งให้มีช่องทาง มีเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่เพิ่มมากขึ้น จากนั้นจึงได้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโครงการฯให้กับเครือข่ายการทำงานเดิมของตนเองเพื่อให้พวกเขาได้มีโอกาสเข้าถึงข้อมูล ทักษะใหม่ๆ เหมือนกับเรา รูปแบบที่เข้าไปแนะนำกิจกรรมการลงทะเบียนนั้นมีทั้งการเข้าไปแนะนำเป็นรายบุคคล เป็นกลุ่ม และส่งเอกสารวิธีการลงทะเบียนไปทางไลน์ และมีการติดตามผลการลงทะเบียน การดูวีดีโอ การทำแบบทดสอบหลังการเรียน ผ่านช่องทางโทรศัพท์ ทางไลน์ เฟสบุ๊ค เป็นต้น

สำหรับตัวเองแล้วหลังจากผันตัวมาทำงานออนไลน์แล้วตนได้ใช้ความรู้ ทักษะที่ได้มาทำอย่างเต็มที่ ทำให้เริ่มมีรายได้เข้ามาจุนเจือครอบครัวเพิ่มมากขึ้น แม้ในตอนเริ่มแรกเราจะต้องเหนื่อยมากมายก็ตาม แต่เชื่อเถิดว่าสุดคุ้ม ขอแค่ตั้งใจไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคที่เจอ เพราะไม่ว่างานไหน ๆ ก็ล้วนแต่มีอุปสรรคด้วยกันทั้งนั้น อยู่ที่ว่าจะยอมลำบากในวันนี้แล้วสบายในวันหน้า หรือลำบากไปตลอดชาติเท่านั้นเอง ทำตอนที่ยังมีแรงและมีไฟ และเชื่อว่าเราสามารถทำนายอนาคตตัวเองได้ไม่ยาก แค่มองจากรุ่นพี่ที่ทำมาก่อนเรา ว่า 3 ปี 5 ปี เขามีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือไม่ ถ้าไม่ก็คืองานนั้นไม่ตอบโจทย์หรืออาจไปได้ไม่ไกล หรือมั่นคงแต่ไม่มั่งคั่ง

แต่ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี ก็ให้ทำตามได้เลย เอามาเป็นแรงบันดาลใจให้เราได้ ว่าอีก 3 ปี 5 ปี เราจะต้องทำได้แน่นอน และนั่นก็เป็นเชื้อไฟที่ดี ที่จะมาเติมเต็มและเป็นแรงผลักดันให้เราได้ก้าวไป เมื่อไหร่ก็ตาม ถ้าคุณหลับแล้วฝัน และในฝันของคุณคือความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานในปัจจุบัน นั่นแหละคือ ความฝันใกล้จะเป็นจริง

อุปสรรคนั้นย่อมมีมากมายเป็นธรรมดา แต่อุปสรรคที่เอาชนะมาได้และภูมิใจที่สุดคือ ความไม่มี เชื่อว่าทุกอย่างเราสามารถเรียนรู้ได้ แค่เปิดใจเรียนรู้มัน

ผู้เขียนบทความ : คุณมานิตย์ วิวัฒน์วิทยา

Google.org #มูลนิธิกองทุนไทย #มูลนิธิเอเชีย #สมาคมIMPECT #สสว.