สถานการณ์โควิด-19 ที่น่ากลัวขึ้นทุกๆวัน การสร้างความมั่นคงทางอาหารให้ครอบครัวจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นและเร่งด่วน ครอบครัวตัวอย่างชนเผ่าอาข่าจากชุมชนหลัง ม.แม่โจ้ จ.เชียงใหม่ ที่ได้เตรียมตัวก่อนจึงไม่กังวลว่าถึงแม้จะไม่มีรายได้ เพราะอย่างน้อยยังมีอาหารกินให้อิ่มท้อง และยังสามารถเหลือสำหรับขายด้วย ขอบคุณ #สมาคมIMPECT#UNDPThailand #Diakonia #เครือข่ายอ่าข่าลุ่มน้ำโขง #มาสร้างพื้นที่อาหารให้ครอบครัวกันเถอะ

ติดต่อเรา