ชุมชนบ้านห้วยหินลาดใน ชนเผ่าพื้นเมืองปกาเกอะญอ ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย รับรางวัลชุมชนต้นแบบ และศึกษาแลกเปลี่ยนชุมชนต้นแบบที่ประเทศมาเลเซียในการจัดการทรัพยากรบนฐานวัฒนธรรมของชุมชน

วันที่ 1-5 ตุลาคม 2566 ณ บ้านเกียวนูลู ประเทศมาเลเซีย บ้านหินลาดในร่วมดูงานพื้นที่ต้นแบบและแลกเปลี่ยนการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมบนฐานวัฒนธรรมของชนเผ่าพื้นเมือง การจัดทำข้อตกลงกฏระเบียบของชุมชน การมีส่วนร่วมของผู้รู้ เยาวชน และแกนนำ ในการสานต่อองค์ความรู้ของชนเผ่าพื้นเมือง เพื่อให้สองชุมชนจากไทยและมาเลเซีย ได้แลกเปลี่ยนและนำแนวคิดมาปรับใช้ในชุมชน เพื่อการพัฒนาไปสู่การเป็นชุมชนต้นแบบและขยายไปยังชุมชนใกล้เคียง

#impect#มาเลเซีย#Aipp#ปกาเกอะญอ