สมาชิกชุมชนบ้านเมืองหนอง ต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ได้ช่วยกันทำพื้นที่รกร้างของชุมชนเป็นแปลงผักอินทรีย์ไว้รับประทานในครัวเรือน ปัจจุบันมีสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการกว่า 20 ครัวเรือน มีการจัดเวรเวียนกันดูแลแปลงผัก และประชุมสรุปงานสัปดาห์ละครั้งร่วมกัน เพื่อวางแผนปฏิบัติการเป็นรายอาทิตย์ แกนนำคนหนึ่งกล่าวว่าแปลงปลูกผักนี้ทำให้เกิดการฟื้นฟูเมล็ดพันธ์ุพืชพื้นบ้าน สมาชิกได้ทานผักสดอร่อยและปลอดสาร รวมทั้งยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนมากขึ้นด้วย

ขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับชุมชนชนเผ่าพื้นเมืองให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

#สสส. #สำนัก6 #Daikonia

ติดต่อเรา