วันที่ 28.4.2565 #สมาคมIMPECT ได้ต้อนรับตัวแทนจาก #SIDA #SwedishEmbassy ในการร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การขับเคลื่อนงานประเด็นเด็กและเยาวชนชนเผ่าพื้นเมือง และสตรีชนเผ่าพื้นเมือง โดยมีตัวแทนจาก #IWNT #TKN #AIPP มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์

ติดต่อเรา