น้องๆนักศึกษา คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ฝึกงานจบแล้ว
ขอแสดงความขอบคุณเเละยินดียิ่ง ที่ได้ร่วมงานด้วยกันนะครับ
#หวังว่ามีโอกาสได้ร่วมงานบ่อยๆนะครับ