ประกาศ!!! รับสมัครงาน จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง: แม่บ้าน

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารการรับสมัครงาน

>> https://drive.google.com/…/1nPb0Jx8tuKgGBzNdDWr…/view…

ลักษณะงาน:

 • ออกแบบการจัดการและดูแลความสะอาดสำนักงาน
 • ปรับภูมิทัศน์บริเวณสำนักงานให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม
 • ต้อนรับและบริการให้กับสมาชิกและบุคคลภายนอก
 • จัดเตรียมห้องประชุม ห้องพัก ให้พร้อมใช้งาน

คุณสมบัติที่ต้องการ:

 • มีความเข้าใจและศรัทธาในวิสัยทัศน์และนโยบายขององค์กร
 • รักความสะอาด มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และรักงานบริการ
 • มีความรู้ความสามารถในการทำความสะอาด และพร้อมปรับตัวเข้ากับมาตรฐานขององค์กร

ขั้นตอนการรับสมัคร:

 • รับสมัครงาน: วันนี้ ถึง 30 ม.ค.67
 • สอบสัมภาษณ์: 31 ม.ค. 67
 • ประกาศผล: 31 ม.ค. 2567
 • เริ่มทำงาน: 1 ก.พ. 67

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารการรับสมัครงาน

>> https://drive.google.com/…/1nPb0Jx8tuKgGBzNdDWr…/view…

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:

คุณมะลิ จะทอ

โทร: 095-465-7030, Email: impect@gmail.com

#IMPECT#รับสมัครงาน#แม่บ้าน