จัดโดยเครือข่ายชาติพันธุ์ดอยม่อนล้าน จาก 9 ชุมชน (อาแย อาบอเน อาบอลาชา ป่าหญ้าไทร ขอนม่วง แม่งัดน้อย ปางตอย สิบหลัง และน้ำตกห้วยทราย) 4 ตำบล (ป่าไหน่ ป่าตุ้ม เวียงป่าเป้า และท่าก๊อ) 3 อำเภอ (พร้าว แม่สรวย และเวียงป่าเป้า) 2 จังหวัด (เชียงรายและเชียงใหม่) นับเป็นครั้งแรกที่รวมตัวกันจัดกิจกรรมดี ๆ ขึ้นมาของโซนนี้ แม้จะเป็นงานเล็ก ๆ แต่เต็มไปด้วยเนื้อหาสาระที่น่าสนใจ เช่น มีพิธีกินข้าวใหม่ การแสดงจาก 3 ชาติพันธุ์ และวงสุนทรียเสวนา ซึ่งพี่น้อง 9 ชุมชนจากดอยม่อนล้าน ได้เชิญผู้แทนจากองค์กรภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งระดับพื้นที่จนถึงระดับชาติ เข้ามาร่วมรับฟังปัญหา และร่วมกันระดมแนวทางในการพัฒนาเส้นทางคมนาคมจากอำเภอพร้าวเส้นตำบลป่าไหน่ถึงตำบลท่าก๊ออำเภอแม่สรวย ซึ่งได้มีการพูดคุยหารือ จนสามารถได้แนวทางในการแก้ไขปัญหาได้สำเร็จ โดยเส้นทางตำบลป่าไหน่ถึงรอยเชื่อมต่อตำบลท่าก๊อ รับผิดชอบโดย เทศบาลตำบลป่าไหน่ ส่วนเส้นทางจากตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย ถึง เขตเชื่อมต่อตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า และเส้นที่คาบเกี่ยวกับตำบลป่าไหน่ อำเภอพร้าว จะรับผิดชอบโดย อบต.ท่าก๊อ และในส่วนที่อยู่นอกเหนือจากอำนาจของระดับพื้นที่ ทาง ส.ส. อรพรรณ จันตาเรือง (เขต 6) ขอรับหน้าที่ในการติดตามต่อไป โดยการขับเคลื่อนทั้งหมดนี้ จะมีอุทยานแห่งชาติศรีลานนา เป็นกองเลขานุการคอยประสานและเชื่อมร้อยภาคส่วนต่าง ๆ ได้เข้ามาหนุนเสริมร่วมกัน จนกว่าจะสำเร็จ

การที่ทุกหน่วยงานจะให้ความร่วมไม้ร่วมมือเช่นนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย งานนี้จึงทำให้ชาวบ้านทั้ง 9 ชุมชน รู้สึกมีความยินดีและตื้นตันใจ ที่ทุก ๆ หน่วยงานได้เข้ามารับฟังและสัมผัสถึงความยากลำบากของชาวบ้านด้วยตนเอง และอาสาเข้ามาช่วยเหลือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกัน

สมาคม IMPECT มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับเครือข่ายชาติพันธุ์ดอยม่อนล้าน ทั้ง 9 ชุมชน ที่ได้มีส่วนร่วมสนับสนุนทำให้เกิดกิจกรรมดี ๆ เช่นนี้ขึ้น และขอเป็นกำลังใจให้ชุมชนประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ในเร็ววัน