เชิญชวน…พี่น้องชาว IMPECT ทุกๆ ท่านเลยนะครับ
ทั้ง…ศิษย์เก่า (อดีตเยาวชน IMPECT)
เจ้าหน้าที่สมาคม (อดีตถึงปัจจุบัน)
คณะกรรมการ (อดีตถึงปัจจุบัน)
ที่ปรึกษา (อดีตถึงปัจจุบัน)
เเละคนที่สนใจ เข้ามาร่วมงาน “ครอบครัว IMPECT คืนถิ่น”
กันได้ใน…
วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2560
ณ สมาคม IMPECT ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

…”ปิ๊กบ้านเฮาเน้อเจ้าปี้น้อง”….

“หลากหลายชาติพันธุ์ รากฐานภูมิปัญญา
สานสู่งานพัฒนา พาชุมชนยั่งยืน”

ดาวน์โหลดรายละเอียดกำหนดการได้ที่นี้เลยครับ >>> ดาวน์โหลด>>> ร่างโครงการจัดงานวันครอบครัวอิมเปคคืนถิ่น-ุ6 พ.ค.2560