เชิญร่วมงานประเพณีกินข้าวใหม่และตลาดร้อยใจชนเผ่าพื้นเมืองภาคเหนือ
ระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2563
ณ พิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
#ประเพณีกินข้าวใหม่ #ชนเผ่าพื้นเมือง #ตลาดร้อยใจชนเผ่า
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563: ร่วมกิจกรรมกินข้าวใหม่และสัมผัสวิถีชีวิตชนเผ่าพื้นเมือง ดังนี้
-ร่วมพิธีกรรมกินข้าวใหม่ โดย ผู้รู้ปกาเกอะญอ
-บอกเล่าเรื่องราววิถีแห่งข้าวและความสำคัญของประเพณีกินข้าวใหม่ของชนเผ่าพื้นเมือง
-การแสดงศิลปวัฒนธรรมชนเผ่าพื้นเมือง: กระทุ้งกระบอกไม้ไผ่ของอ่าข่า
-กิจกรรมวัฒนธรรมกินข้าวใหม่และพร้อมทั้งชมการแสดงและร้องเพลงชนเผ่าพื้นเมือง
-การแสดงศิลปวัฒนธรรมชนเผ่าพื้นเมือง: เป่าแคนม้ง
-กิจกรรมปันรักปันสุข-แลกเปลี่ยนและแบ่งปันเมล็ดพันธุ์พืชพื้นบ้านของชนเผ่าพื้นเมือง
-กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ: เสริมพลังชนเผ่าพื้นเมืองเข้าถึงตลาดออนไลน์
-การแสดงแฟชั่นโชว์ชุดแต่งกายชนเผ่าพื้นเมือง
-ชิมอาหาร-ชมวิถี-ช้อปผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าหัตถกรรมชนเผ่าพื้นเมือง
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2563: ชิม-ชม-ช้อปอาหารและสินค้าชนเผ่าพื้นเมืองจากบนดอยสู่ในเมือง
-ชิม-ชม-ช้อปอาหารและสินค้าชนเผ่าพื้นเมืองจากบนดอยสู่ในเมือง
-ช้อปสินค้าหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์นวัตกรรมของชนเผ่าพื้นเมือง
*กิจกรรมคู่ขนานตลอดงานอาทิ เช่น
-สาธิตการหุงข้าวใหม่และตำข้าวปุ๊กชนเผ่าพื้นเมือง
(เฉพาะ 28 พ.ย. 2563 เท่านั้น)
-ชมพิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง
(เฉพาะ 28 พ.ย. 2563 เท่านั้น)
-ประชาสัมพันธ์การจัดงานตลาดนัด
ชนเผ่าพื้นเมือง
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ชุติมา มอแลกู่: 089-264-4922 สุพจน์ หลี่จา: 081-289-1513 และ
นิตยา เอียการนา: 088-263-5148 อีเมล์: nipt.secretary@gmail.com,
www.impect.or.thwww.imnvoices.com
#IMN#Market#Indigenous#ชนเผ่าพื้นเมือง#ชนเผ่า#ตลาดชนเผ่า#IMPECT#IPF#สสช 

ติดต่อเรา