เชิญร่วมงาน “ตลาดนัดปันสุข”
29-30 พฤศจิกายน 2562
ณ สมาคม IMPECT ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
ปล.เริ่มตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 20.00 น.

พบกับกิจกรรม
1.เวทีสมัชชาเครือข่ายผู้รู้ภูมิปัญญาชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทยและเสวนาว่าด้วยเรื่องประเพณีกินข้าวใหม่ชนเผ่าพื้นเมือกับความมั่นคงทางอาหาร
2.เปิดฐานการเรียนรู้ภูมิปัญญาชนเผ่าพื้นเมือง 14 กลุ่มชาติพันธุ์
อาทิ เช่น ย้อมสีธรรมชาติ ถักคันดง เขียนลายเทียน รำดาบ และปั้นดิน เป็นต้น
3.เปิดหมวกระดมทุนค่าอาหารกลางวันให้แก่ ศกร. มอวาคี โดยศิลปินชนเผ่าฯ
4.จำหน่ายอาหารชนเผ่าพื้นเมืองและผลิตภัณฑ์จากชุมชนตลอดงาน

จัดโดย:สถาบันจัดการความรู้ชนเผ่าพื้นเมือง สรช. ร่วมกับเครือข่ายการศึกษาชนเผ่าพื้นเมือง คศช.
สนับสนุนโดย:#สมาคมIMPECT #AIPP #Diakonia