เมื่อวันที่ 13-14 สิงหาคม 2563 สมาคมอิมเปค ร่วมกับมูลนิธิ IPF. และสมาคม สสช. กับแกนนำชุมชนบ้านปางสา ร่วมถึงชาวบ้านหินเหล็กไฟและบ้านขุนแตะ จาก อ.จอมทอง ได้จัดเวทีประชุมแลกเปลี่ยนเรื่องการส่งเสริมและขยายพันธุ์พืชพื้นบ้านเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและเสริมสร้างรายได้ให้แก่ชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย โดยได้มีการพูดถึงพืช 3 ชนิดคือ ห่อทีหล่า ค้างคาวดำ และตะไคร้ต้น ว่าจะสามารถเอามาแปรรูปได้อย่างไรบ้าง โดยได้มีการเชิญอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารการแปรรูปจาก ม.ราชฎัรเชียงราย เข้ามาแลกเปลี่ยนให้ความรู้เพิ่มเติมถึงความเป็นไปได้ด้วย

สนับสนุนโดย #กองทุนแนวทางการรับรู้และเรียนรู้ของชนเผ่าพื้นเมือง (PAWANKA) สมาคมอิมเปค มูลนิธิ IPF. และสมาคม สสช.แกนนำชุมชนบ้านปางสา,บ้านหินเหล็กไฟและบ้านขุนแตะ #ห่อทีหล่า #ฉันกับเธอ