“มักจะไม่ได้รับคนสนใจในการผลักดันนโยบายที่เกี่ยวข้องกับชนเผ่าพื้นเมือง” ศักดิ์ดา แสนมี่ เลขาธิการสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย . คุยกับศักดิ์ดา แสนมี่ เลขาธิการสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ในวันที่4 มีนาคม 2562 ที่สำงานงานสภาชนเผ่าพื้นเมือง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ “วันนี้เราชวนพี่น้องชนเผ่าพื้นที่เมือง ที่เป็นตัวเเทนของพรรคการเมืองที่ลงสมัครรับเลือกตั้งมาพูดคุยกัน ว่า [ชนเผ่าพื้นเมืองในมุมมองของพรรคการเมือง] แต่ละพรรคมองอย่างไร คิดอย่างไร เราจึงจัดงานนี้ เพื่อให้พี่น้องชนเผ่าพื้นเมืองเราได้เเลกเปลี่ยนกัน” วันนี้เราพบว่าความตื่นตัวของกลุ่มชนเผ่าพื้นเมืองโดยส่วนตัวที่เข้าไปลงสนาม มีส่วมทางการเมืองเยอะมาก ไม่ต่ำกว่า 10 พรรคการเมือง . ชนเผ่าพื้นเมืองทั่วประเทศไทยมีจำนวนเกือบ5ล้านคน และใน5ล้านคนมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 2,500,xxx คนที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง และในจำนวนประมาณ 500,000คน คือคนรุ่นใหม่ที่จะมีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรก ถ้าดูจากตัวเลขทั้งหมดแล้วก็มีสิทธิไม่น้อยที่เสียงของพวกเราจะเป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดเลือกผู้บริหารประเทศ . ที่ผ่านมาเราปฏิเสธไม่ได้ว่าเลการเมืองเข้ามามีส่วนกับวิถีชีวิตของชนเผ่าพื้นเมืองเรา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิทธิ์ขั้นพื้นฐาน ปัญหาปากท้อง ต้องเริ่มต้นแก้จากนโยบายทั้งสิ้น แต่การเเก้ปัญหาที่ผ่านมาทุกเรื่องที่เราเสนอไปมักจะตกหล่น แก้ไม่ถูกจุด เพราะผ่านมาไม่มีตัวเเทนชนเผ่าพื้นเมืองที่เข้าใจปัญหา เข้าใจเรื่องราวที่เกิดขึ้น ไปขยายหรืออธิบาย เพื่อผลักดันจริงๆ ความหวังจากการที่มีผู้สมัคร ลงสนามการเมืองครั้งนี้ก็เพื่อที่จะมีตัวเเทนของพวกเราเชื่อมโยงปัญหาหรือเรื่องราวของพวกเรา กับนโยบายในรัฐสภา วันนี้เราปฏิเสธหม่ได้เรื่องการจัดการตนเอง เพราะฉะนั้นเราต้องจัดการต้นเองในทุกระดับ อนาคตหากมีตัวเเทนชนเผ่าพื้นเมืองเข้าสภา มีสองเรื่องที่อยากให้ผลักดันต่อ คือ 1.ร่างพระราชบัญญัติสภาชนเผ่าพื้นเมือง ที่จะทำหน้าที่ ปกป้องสิทธิของชนเผ่าพื้นเมือง 2.ผลักดันเเก้ไขกฎหมาย เพื่อให้มีมาตรการเเก้ไขปัญหาของชนเผ่าพื้นเมือง ร่วมถึงการมีส่วนร่วมของชนเผ่าพื้นเมือง วันนี้ที่น่าสนใจคือ มีตัวเเทนกลุ่นเผ่าพื้นเมืองจากทั่วประเทศ เป็นตัวเเทนเกินทางมาร่วมฟังวิธีคิดของพรรคการเมืองด้วย ซึ่งน่าสนใจที่เสียงที่พรรคการเมืองได้พูดอออกมาในวันนี้มีผลต่อการตัดสินใจของพวกเขาในอนาคต

ที่มา : https://www.csitereport.com/#!/newsfeed?id=0000005090