กิจกรรมสานสัมพันธ์ “ครอบครัวสุขสันต์” โดยใช้จิตดลบันดาล (Manifest) มาเป็นเครื่องมือในการกระชับความสัมพันธ์ของครอบครัวให้แน่นแฟ้นมากขึ้น ซึ่งใช้หลักการง่าย ๆ คือ เราต้องมีความรักมอบให้ตัวเองก่อน เพราะการรักตัวเอง จะทำให้เราเชื่อว่า เราคู่ควรกับการมีความสุข เราคู่ควรกับการได้รับสิ่งดี ๆ ในชีวิต เมื่อเรารักตัวเองเราจะเติมแต่สิ่งดีๆ ให้ตัวเอง แล้วเราถึงจะส่งต่อความรัก ความปรารถนาดีให้คนอื่นได้อย่างมีพลัง

????ใช้ความรักความเข้าใจในการแก้ไขปัญหา

????มองหาแต่ข้อดี ทดแทนข้อเสียของอีกฝ่าย

ใช้ ❤️ ในการสื่อสาร

” ขอบคุณแกนนำชนเผ่าพื้นมือง /วิทยากร/ทีมงานคุณภาพ” ที่มาร่วมกันทำให้กิจกรรมนี้น่ารัก ผ่อนคลาย มีเสียงหัวเราะ และสำเร็จไปด้วยดีนะคะ

#IMPECT

#Dakonia