เยาวชนชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย ร่วมเสวนา “พลังขับเคลื่อนเยาวชนชาติพันธุ์ในประเทศไทย”

วันที่ 10 กันยายน 2565 ณ UNISERV (Green Nimman) ถนนนิมมานเหมินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีตัวแทนเยาวชนชนเผ่าพื้นเมืองจากกลุ่มชาติพันธุ์ม้งและกลุ่มชาติพันธุ์อื่น ๆ ซึ่งเป็นนักศึกษาจากหลายมหาวิยาลัย (ภาคเหนือ) และมีคนที่สนใจ เข้าร่วมมากกว่า 120 คน ทั้งในเวทีและทางระบบออนไลน์

การจัดกิจกรรมครั้งเพื่อให้เยาวชนชาติพันธุ์ในประเทศไทยกล้าสื่อสารนำเสนอความเป็นชาติพันธุ์ต่อสาธารณะ ทั้งในรูปแบบ เสียงเพลง กีฬา การเมือง ธุรกิจ สื่อสังคมออนไลน์ และการศึกษา เพื่อยืนหยัดในศักดิ์ศรีและความเป็นมนุษย์ของตนเอง/ชาติพันธุ์ และสร้างความเข้าใจในทางที่ดีต่อสังคม ซึ่งได้มีการนำเสนอบุคคลตัวอย่างของกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง คือ สุนิสา ลี นักยิมนาสติกชาวม้ง-อเมริกัน ที่ได้รับเหรียญทองกีฬาโอลิมปิก

สุนิสา ลี ได้กล่าวถึงว่า “การเข้ามาถึงจุดนี้ไม่ได้ง่ายเลย ต้องพยายามฝึกฝนอย่างหนัก และได้แรงใจสนับสนุนของครอบครัวและชุมชนม้ง ดีใจที่ฉันได้ทำไห้พี่น้องม้งภูมิใจ ฉันหวังว่านี่จะเป็นจุดเริ่มต้นของฉันและทุกคน “

ส.ส.มานพ คีรีภูวดล (ส.ส.ชาติพันธุ์-กะเหรี่ยง พรรคก้าวไกล) พูดถึงการสื่อสารอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ “เขียนอนาคตของคุณ ด้วยตัวคุณเองเราทุกคนมีความแตกต่างกัน เราเริ่มต้นที่ตัวเราก่อน คือ ยืนหยัดความเป็นตัวตนความเป็นชาติพันธุ์ ต่อสู้กับแรงกดทับ และสื่อสารศักยภาพของชาติพันธุ์เรา และอยากให้มีทุนไห้คนรุ่นใหม่มีการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ของชาติพันธุ์ในวงการการศึกษาให้มากขึ้น”

ร่วมถึงมีการแลกเปลี่ยนพูดคุยถึงบทบาทและทิศทางของนักศึกษาในการขับเคลื่อนสังคม ในด้าน การศึกษา วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและที่ดิน การส่งเสริมอาชีพ ภาพลักษณ์ความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ เพื่อเป็นประเด็นรวมในการสื่อสารเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงและจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายนักศึกษาเป็นแรงกระตุ้นให้เยาวชน และพ่อแม่กลุ่มชาติพันธุ์ ให้มีพลังในการเดินหน้าต่อไปอย่างภาคภูมิใจในความเป็นชาติพันธุ์ และนำเสนอความเป็นชาติพันธุ์สู่สาธารณะ และเป็นการเปิดโอกาสให้กลุ่มเยาวชนนักศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ได้ทำกิจกรรมร่วมกันและขับเคลื่อนสังคมร่วมกันต่อไป

แหล่งที่มา: www.imnvoices.com

ถ่ายภาพ/รายงาน: อิสระ พนาสันติกุล

————————————-

#IMN#เยาวชนชนเผ่าพื้นเมือง#พลังขับเคลื่อนเยาวชนชาติพันธุ์ในประเทศไทย#IMNVOICES#INDEGENOUS_PEOPLES_RIGHTS

ติดต่อเรา