“ผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จในชีวิต เพราะมีสามีที่เข้าใจ คอยผลักดันและสนับสนุนอยู่เบื้องหลัง และผู้หญิงมีศักยภาพไม่ต่างจากผู้ชาย เราสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการชุมชนของตัวเองให้น่าอยู่ได้”
———————–
แสงเดือน ประกายพร
แกนนำสตรีเครือข่ายลุ่มน้ำแม่ต๋ำ
บ้านห้วยชมภู ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
———————–
#CORD #Empower #Cord #Diakonia #IMPECT #IKI #Pathways #TransformativePathways #Woman #IndigenousPeoples #WeAreIndigenous #IndigenousWomen #IndigenousThailand #Indigenous #Pakia #บ้านห้วยชมภู #Huaychomphu