ภาพบรรยากาศเวทีสรุปบทเรียนโครงการเสริมสร้างศักยภาพในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของชุมชนชนเผ่าพื้นเมือง

เวทีสรุปบทเรียนโครงการเสริมสร้างศักยภาพในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของชุมชนชนเผ่าพื้นเมือง ตั้งแต่วันที่ 26 ถึง 27 กันยายน 2561 ณ สมาคม impect ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ วัตถุประสงค์การสรุปบทเรียนโครงการ

1.เพื่อทบทวนกิจกรรมการดำเนินงานโครงการในพื้นที่เป้าหมายทั้ง 7 ชุมชนในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

2.เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานของแต่ละพื้นที่นำไปสู่การต่อยอดและดำเนินงานของชุมชนที่ยั่งยืนต่อไป

3 เพื่อแลกเปลี่ยนสถานการณ์ขับเคลื่อนการจัดการที่ดินและทรัพยากรป่าไม้โดยชุมชน (ภาคเหนือ)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

ติดต่อเรา