กิจกรรม “นับเราด้วยคน ครั้งที่ 4 : เรียนรู้ด้วยใจ ก้าวไปพร้อมกัน”

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 63 ที่ผ่านมา สมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาในประเทศไทย #IMPECT ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ได้จัดกิจกรรม “นับเราด้วยคน ครั้งที่ 4 : เรียนรู้ด้วยใจ ก้าวไปพร้อมกัน” ซึ่งเป็นกิจกรรมจิตอาสาพาน้องเรียนรู้ โดยได้เดินทางไปยังจุดเรียนรู้ ณ บ้านห้วยหมากเลี่ยม ซึ่งเป็นพื้นที่ในการดำเนินงานของโครงการเสริมสร้างศักยภาพและขยายเครือข่ายเด็กและเยาวชน บ้านห้วยหมากเลี่ยม อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ที่อยู่ภายใต้ชุดโครงการเสริมสร้างสุขภาวะชุมชนพื้นที่สูงบนฐานวัฒนธรรมชนเผ่าพื้นเมือง #สสชพ. ของสมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาในประเทศไทย #IMPECT โดยการสนับสนุนของสำนักสร้างสรรค์โอกาส (สำนัก 6) เป็นโครงการที่มีแกนนำเด็กและเยาวชนเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนงาน ซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชนที่ผ่านกระบวนการพัฒนาศักยภาพ ทำให้การขับเคลื่อนงานมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น

และจากการดำเนินโครงการดังกล่าวทำให้พบกับความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความรู้ในการดูแลสุขภาพที่ดี การคุมกำเนิดการทานยาคุมที่ถูกวิธี และการนำความรู้ที่ได้รับมาส่งต่อให้กับเพื่อนๆ ในโรงเรียน การมีพื้นที่เรียนรู้ให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนาศักยภาพได้เรียนรู้เรื่องของสถานะบุคคลและขั้นตอนการเข้าถึงสิทธิที่จะมีสถานะทางทะเบียน การยื่นขอสัญชาติ และความเข้าใจในการใช้สิทธิที่ควรจะได้รับ นอกจากความรู้ที่เด็กๆได้รับแล้วนั้นยังเกิดความตระหนักในการสืบทอดวัฒนธรรมดาราอาง เกิดการเชื่อมความสัมพันธ์ขึ้นระหว่างชุมชน และเกิดกฏ ข้อห้ามเรื่องการลดเหล้าและบุหรี่ เมื่อมีงานประเพณีอีกด้วย

เห็นได้ว่า เด็กๆ ตัวเล็กๆนั้นก็เป็นกำลังสำคัญในการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและพัฒนาชุมชนของเราเหมือนกันนะค่ะ หากเราส่งเสริมศักยภาพเด็กไปในทางที่ถูกที่ควร……ชุมชนของเราก็จะเกิดการพัฒนาได้อย่างยั่งยืน

เครดิต:ข้อมูลโดย
#เรื่องเล่าสำนัก6
#สำนักสร้างสรรค์โอกาส
#สสส. #IMPECT #สสชพ.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

ติดต่อเรา