ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมพลังสร้างสุขภาวะชมุชนชาติพันธุ์และเครือข่ายชนเผ่าพี้นเมือง

     เมื่อวานที่ 21 – 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ตัวแทนแกนนำโครงการย่อย คณะกรรมการโครงการ ที่ปรึกษาโครงการ รวมถึงพี่เลี้ยงและเจ้าหน้าที่โครงการ จำนวน 70 คน ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมพลังสร้างสุขภาวะชมุชนชาติพันธุ์และเครือข่ายชนเผ่าพี้นเมือง ณ คริสตจักรห้วยน้ำขุ่น ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

     ด้วยความร่วมมือของสมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาในประเทศไทย (ศ.ว.ท./IMPECT) ร่วมกับสมาคมสร้างเสริมสุขภาวะชุมชนชาติพันธุ์ (สสช.) เครือข่ายเด็กและเยาวชนต้นกล้าชนเผ่าพื้นเมือง และเครือข่ายการจัดการสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง ได้ร่วมกันดำเนินงานโครงการเสริมพลังสร้างสุขภาวะชุมชนชาติพันธุ์และเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมือง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) สนับสนุนกระบวนการพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนพื้นที่ปฏิบัติการในการแก้ไขปัญหา (2) ยกระดับศักยภาพภาคีองค์กรและเครือข่ายสนับสนุน (พี่เลี้ยง) และ (3) พัฒนาชุดความรู้และรณรงค์ ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินงานโครงการ 2 ปี (ครอบคลุมตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2561 ถึง เมษายน 2563) ทั้งนี้ในช่วงที่ผ่านมาโครงการได้มีการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ โดยสรุปได้ดังนี้ การเตรียมความพร้อมองค์กรพี่เลี้ยงและแกนนำพื้นที่ปฏิบัติการ  การสนับสนุนปฏิบัติการชุมชนในการจัดการสุขภาวะโดยมีพี่เลี้ยงให้การติดตามและหนุนเสริมการดำเนินงานพื้นที่ปฏิบัติการจำนวน 46 แห่ง การพัฒนาข้อมูลเพื่อการเรียนรู้และสนับสนุนการรณรงค์ต่อไป 

     โดยช่วงนี้ถือเป็นท้ายปีที่ 2 ของการดำเนินงานโครงการ  จึงกำหนดให้จัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ นำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทเรียนความสำเร็จและปัจจัยที่เอื้อต่อการดำเนินงานและแนวทางการพัฒนาโครงการในระยะต่อไป

#สสส. #สสสสำนัก6 #IMPECT #สสช. #TKN #HEM

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

ติดต่อเรา