กาแฟบนพื้นที่สูงกับช่องทางการเพิ่มทักษะดิจิทัล

#กาแฟบนพื้นที่สูงกับช่องทางการเพิ่มทักษะดิจิทัล#หลักสูตรโกดิจิทัลอาเซียนไทย” จากเมล็ดสีเขียว สู่สีแดง และกลายเป็นสีช๊อคโกแลต เมล็ดกาแฟที่มีความสมบูรณ์จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านแม่ตะละ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ บนพื้นที่สูงที่มีผลผลิตทุกปีแต่ช่องทางการจำหน่ายที่ยังมีน้อยและระยะทางที่ห่างไกลรวมทั้งยังอยู่ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิค 19 ทำให้กิจกรรมชุมชนต้องหยุดชะงัก แต่กาแฟก็ยังคงเพิ่มผลผลิตตามวิถีของธรรมชาติ คุณสามารถ พนาสันติกุล เกษตรกรสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านแม่ตะละ บอกว่า “แต่ละปีก็ได้ผลผลิตเยอะแต่ไม่รู้จะขายที่ไหน จำเป็นต้องขายกาแฟเชอรี่ให้พ่อค้าคนกลาง ดังนั้นคนในกลุ่มรวมถึงตัวเองต้องการที่จะเรียนรู้ด้านทักษะการสร้างมูลค่าสินค้าและที่สำคัญกลุ่มต้องการที่สร้างช่องทางการตลาดให้มากขึ้น ซึ่งการลงชื่อเข้าเรียนรู้หลักสูตร”โกดิจิทัลอาเซียนไทย”ในไลน์ที่เป็นห้องเรียนออนไลน์สำหรับการเพิ่มทักษะทางดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นเทคนิคในการใช้สมารท์โฟน การถ่ายภาพ หรือการสร้างแรงจูงใจในการทำแบรนด์สินค้าในชุมชน และที่สำคัญคือการเท่าทันกลโกงในการทำตลาดออนไลน์ รวมถึงเป็นการสร้างเครือข่ายทางสังคมออนไลน์เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารได้มากขึ้น จึงได้มีการประชาสัมพันธ์ในกลุ่มไลน์และแนะนำให้สมาชิกในกลุ่มเข้าร่วมเรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะทางดิจิทัลด้วยกัน จะเห็นได้ว่าด้วยสถานการณ์ปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นโรคระบาด หรือความทันสมัยของเทคโนโลยี การออนไลน์นั้นมีความสำคัญกับวิถีชีวิตเรามากขึ้นไม่ว่าจะเป็นสังคมในเมืองหรือชนบทพื้นที่สูง ดังนั้นเกษตรกรต้องมีการเรียนรู้และปรับตัวตามสถานการณ์นั้น เพื่อให้เรานั้นเท่าทันและใช้ประโยชน์ทักษะทางดิจิทัลให้ได้มากที่สุดผู้เขียนบทความ: นายสามารถ พนาสันติกุลขอบคุณผู้สนับสนุน:#TheAsiaFoubdation#มูลนิธกองทุนไทย #Google #สสว. #สมาคมIMPECT

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

ติดต่อเรา