เวทีประชุมแลกเปลี่ยนเรื่องการส่งเสริมและขยายพันธุ์พืชพื้นบ้านเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและเสริมสร้างรายได้ให้แก่ชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย

เมื่อวันที่ 13-14 สิงหาคม 2563 สมาคมอิมเปค ร่วมกับมูลนิธิ IPF. และสมาคม สสช. กับแกนนำชุมชนบ้านปางสา ร่วมถึงชาวบ้านหินเหล็กไฟและบ้านขุนแตะ จาก อ.จอมทอง ได้จัดเวทีประชุมแลกเปลี่ยนเรื่องการส่งเสริมและขยายพันธุ์พืชพื้นบ้านเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและเสริมสร้างรายได้ให้แก่ชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย โดยได้มีการพูดถึงพืช 3 ชนิดคือ ห่อทีหล่า ค้างคาวดำ และตะไคร้ต้น ว่าจะสามารถเอามาแปรรูปได้อย่างไรบ้าง โดยได้มีการเชิญอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารการแปรรูปจาก ม.ราชฎัรเชียงราย เข้ามาแลกเปลี่ยนให้ความรู้เพิ่มเติมถึงความเป็นไปได้ด้วย

สนับสนุนโดย #กองทุนแนวทางการรับรู้และเรียนรู้ของชนเผ่าพื้นเมือง (PAWANKA) สมาคมอิมเปค มูลนิธิ IPF. และสมาคม สสช.แกนนำชุมชนบ้านปางสา,บ้านหินเหล็กไฟและบ้านขุนแตะ #ห่อทีหล่า #ฉันกับเธอ

เชิญชวนเข้าร่วมงานวันชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13

พบกันในปีที่ 13 วันชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 วันที่ 8 – 9 สิงหาคม 2563 ณ สมาคม IMPECT ขอเชิญร่วมงานวันชนเผ่าพื้นเมือง “ปันรัก ปันสุข จากภูผา สู่มหานที” สะท้อนความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของชนเผ่าพื้นเมือง ที่ช่วยเหลือกันในยามวิกฤติที่ผ่านมาเนื่องจากสถานการณ์โควิดยังไม่คลี่คลายเต็มที่ ปีนี้จึงได้กระจายกันจัดเป็นรายภูมิภาค โดยมีสถานที่จัดงานหลัก 4 แห่ง ได้แก่1. ภาคเหนือ จัดที่สมาคมอิมเปค จังหวัดเชียงใหม่2. ภาคกลาง ตะวันออก และตะวันตก จัดที่บ้านภูเหม็น จังหวัดอุทัยธานี3. ภาคอีสาน ม.ราชภัฎสกลนคร จังหวัดสกลนคร4. ภาคใต้ จัดที่อบต.ทุ่งนารี จังหวัดพัทลุงท่านที่อยู่ใกล้สามารถไปร่วมงานได้ตามจุดที่สะดวก หรือจะติดตามความเคลื่อนไหวตลอดงานได้ที่ เพจ @IMN เครือข่ายสื่อชนเผ่าพื้นเมือง#วันชนเผ่าพื้นเมือง#IndigenouseDay2020#IndigenouseDay.#ชาติพันธุ์#เครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย#UNDRIP#TheNorthองศาเหนือ#ThaiPBSClick

ประกาศสำนักงานสมาคม IMPECT ฉบับที่ 1/2563

ประกาศสำนักงานสมาคม IMPECT ฉบับที่ 1/2563
เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
#Covid19 #IMPECT #โคโรนา #ไวรัส

ข้อเสนอแนะด้านสิทธิมนุษยชนของรัฐภาคีที่มีต่อประเทศไทย

ข้อเสนอแนะด้านสิทธิมนุษยชนของรัฐภาคีที่มีต่อประเทศไทยในการดำเนินงานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน สามารถเข้าไปร่วมให้ข้อมูลได้ตามลิงค์นี้เลย

SDG – Human Rights Data Explorer

เชิญร่วมงานวันชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562

เชิญชวนมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับ….
#โปสเตอร์งาน…วันชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562
โครงการจัดงานรณรงค์และเฉลิมฉลองเนื่องในวันชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 และ
สมัชชาระดับชาติว่าด้วยสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4
“ภาษาแม่ ภาษาเรา ภาษาโลก”
ระหว่างวันที่ 8 – 10 สิงหาคม 2562
ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียดเพิ่มเติม….โครงการจัดงานและกำหนดการ
ดาวน์โหลดที่นี้ http://bit.ly/2xtQLiK
โปสเตอร์งาน: http://bit.ly/2XqPO5h

#วันชนเผ่าพื้นเมือง2019 #IPsDay2019 #NIPT #CIPT #IPF #IMN#MaeJo

ประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการ”เสริมสร้างสุขภาวะชุมชนชาติพันธุ์และเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมือง” (สส.ชพ.)

เมื่อวันที่ 12-13 มีนาคม 2562 ได้มีการประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการ”เสริมสร้างสุขภาวะชุมชนชาติพันธุ์และเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมือง” (สส.ชพ.)  ณ ห้องประชุม สมาคมอิมเปค เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการฯ ของ 46 พื้นที่ โดยมีภาคีเครือข่ายเข้าร่วม คือ สมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาในประเทศไทย (ศ.ว.ท./IMPECT), สมาคมสร้างเสริมสุขภาวะชุมชนชาติพันธุ์ (สสช.,) กองเลขานุการเครือข่ายการจัดการสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง (HEMN), และกองเลขานุการเครือข่ายเด็กและเยาวชนต้นกล้าชนเผ่าพื้นเมือง (TKN) ผลการดำเนินงานมีความก้าวหน้ามาก พร้อมพัฒนาเป็นพื้นที่ตัวอย่าง ของการสร้างพลังความเข้มแข็งในการสร้างสุขภาวะชุมชนชาติพันธุ์ฯ ต่อไป

#สสส. #สสช. #IMPECT

ข้อมูล:Supot Leeja