ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสมาคม ครั้งที่ 2 ปี 2561

ประชุมคณะกรรมการ อำนวยการสมาคม ครั้งที่ 2 ปี 2561 ณ สมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมสมาคมชาวไทยภูเขาในประเทศไทย