เสวนา “พลังขับเคลื่อนเยาวชนชาติพันธุ์ในประเทศไทย”

เยาวชนชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย ร่วมเสวนา “พลังขับเคลื่อนเยาวชนชาติพันธุ์ในประเทศไทย”

rfoo (admin)

10 กันยายน 2022

ชุมชนบ้านใหม่สหสัมพันธ์รคัดแยกขยะและประสานผู้รับซื้อในชุมชน

คณะกรรมการชุมชนได้จัดการขยะในชุมชน โดยให้มีการคัดแยกขยะและประสานผู้รับซื้อขยะในชุมชน

rfoo (admin)

22 สิงหาคม 2022

rfoo (admin)

18 กรกฎาคม 2022

แลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานการณ์ปัญหาด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่

“สิ่งแวดล้อมดูแลเรามานาน เราก็ควรจะดูแลสิ่งแวดล้อมด้วย” เกียรติศักดิ์ จอกนิธิพงษกร กล่าว

rfoo (admin)

10 กรกฎาคม 2022

การขับเคลื่อนงานของเครือข่ายลเวือะเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

ทีมงาน DiakoniaThailand ร่วมกับทีมงาน lMPECT ร่วมไปเยี่ยมการขับเคลื่อนงานของเครือข่ายลเวือะเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

rfoo (admin)

8 กรกฎาคม 2022
1 2 5
ติดต่อเรา