นางสาวสุวิมล แลเชอะ

นางสาวสุวิมล แลเชอะ อายุ 17 ปี อาศัยอยู่หมู่บ้านอาแย ตำบลป่าไหน่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมปีที่ 5 โรงเรียนวชิรวิทย์เชียงใหม่ ได้เริ่มเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครอบรมหลักสูตรโกดิจิทัลอาเซียน เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 จากการแนะนำของเจ้าหน้าที่สมาคม IMPECT และได้เรียนรู้หลักสูตรโกดิจิทัลอาเซียนไทย และวิธีการและกระบวนการในการเข้าถึงหลักสูตรอบรมออนไลน์ ซึ่งสำหรับตนเองถือเป็นประโยชน์อย่างมาก เนื่องจากครอบครัวเป็นเกษตรกรและกำลังมองหาช่องทางตลาดในการขายผลผลิตด้วยตนเอง เมื่อได้มาพบกับหลักสูตรนี้ ทำให้ได้เรียนรู้แนวคิดและวิธีการในการทำตลาดออนไลน์ที่น่าสนใจมากขึ้น ซึ่งตนเองก็หวังว่าจะสามารถช่วยเหลือในการทำตลาดออนไลน์ให้กับครอบครัวของตนเองได้มากขึ้น เช่น การโพสต์ภาพในเพจ การนำเสนอที่น่าสนใจ และการเท่าทันกลโกง เป็นต้น สำหรับบทบาทของอาสาสมัครนั้น ตนเองได้แนะนำความรู้และส่งต่อให้กับญาติพี่น้อง และเพื่อน ๆ ที่เป็นเกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้ที่สนใจ จำนวน 40 คน โดยได้เริ่มจากการบอกถึงจุดประสงค์ของโครงการ ความน่าเชื่อถือ และประโยชน์ที่จะได้รับจากหลักสูตรอบรม และด้วยความที่เราไม่สามารถพบหน้าและอธิบายได้โดยตรง จึงได้ใช้วิธีการสื่อสารผ่านทางโทรศัพท์มือถือ และผ่านการพิมพ์สื่อสารทางข้อความ Facebook และ Line โดยได้ส่งภาพแต่ละขั้นตอนในการเข้าถึงหลักสูตรให้แต่ละคนได้ทำตาม ร่วมกับการอธิบายผ่านทางโทรศัพท์มือถือไปพร้อมกัน ส่วนในบางคนที่เราสามารถพบเห็นหน้ากันได้ ก็ได้อธิบายและช่วยเขาลงทะเบียนจนแล้วเสร็จทันที ซึ่งคำถามที่พบมากที่สุดในการสอน คือ ข้อที่ถามว่า “คุณคิดว่าคุณเป็นสมาชิกชนเผ่าในภาคเหนือหรือไม่” เพราะ เขาเป็นชนเผ่าแต่กำเนิดอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิกหรือเปล่า ทำให้เกิดความสับสนในคำถาม เป็นต้นทั้งนี้สิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้จากการเป็นอาสาสมัครในครั้งนี้ คือ ได้เรียนรู้เนื้อหาหลักสูตรมากขึ้นจากการที่ต้องอธิบายซ้ำให้กับกลุ่มเป้าหมาย ได้เรียนรู้เทคนิคต่าง ๆ ในการสื่อสารที่จะช่วยให้กลุ่มเป้าหมายเข้าใจเนื้อหาหลักสูตรได้ง่ายและถูกต้อง และที่สำคัญได้รู้จักสมาคม IMPECT เพิ่มมากขึ้นด้วย

ผู้ให้สัมภาษณ์ นางสาวสุวิมล แลเชอะ

ผู้สัมภาษณ์และเรียบเรียงบทความ นางสาววิไลลักษณ์ เยอเบาะ

#Google.org#มูลนิธิกองทุนไทย#TheAsiaFoundation#โกดิจิทัลอาเซียน